Kwalifikacja do SSP

 • Jak zacząć przygodę z SSP?
  Diagnoza/konsultacja/kwalifikacja do treningu

  • Badanie audiometrii tonalnej, tympanometrii (dostarczone przez rodzica),
  • Badanie UCL (nie zawsze jest konieczne)/ ankieta o nadwrażliwości na dźwięki
  • Badanie wyższych funkcji słuchowych.
  • Formularz kwalifikacyjny
  • Możliwe/wskazane może być uzupełnienie dodatkowych Formularzy w celu uzyskania cennych informacji o dziecku