Kiedy należy wdrożyć SSP?

 • Kiedy należy wdrożyć SSP?
  Wtedy, gdy codziennym sytuacjom towarzyszą:

  • nadwrażliwość słuchowa
  • męczliwość słuchowa
  • obniżona percepcja słuchowa
  • zaburzenia zrozumiałości mowy
  • nadwrażliwość sensoryczna
  • zaburzenia uwagi i koncentracji
  • unikanie nowych sytuacji
  • unikanie kontaktu
  • nieadekwatne zachowania emocjonalne