Komu pomaga SSP?

 • Komu pomaga SSP?
  Osobom, które na co dzień borykają się z wyzwaniami:

  • ADD/ADHD
  • Problemy z pamięcią
  • Problemy z koncentracją i skupieniem
  • Problemy ze snem
  • W problemach nastrojowych – wahania nastroju, poczucie beznadziei i depresji
  • W problemach socjalnych i relacjach np. nadmierna wstydliwość, lękliwość
  • Problemy ze zrozumieniem mowy
  • Problemy z płynnością wymowy
  • Ekspozycja na długotrwały stres i nieradzenie sobie z nim
  • Przeżyta trauma (np. pobyt w szpitalu, wypadek)
  • Problem w radzeniu sobie ze stresem
  • Spektrum autyzmu
  • Jąkanie
  • Mutyzm wybiórczy
  • Wybiórczość pokarmowa