Sensomotoryka - trening sensomotoryczny

 • Zagadnienia treningu motorycznego: 

  Regulacja napięcia mięśniowego poprzez:

  – budowanie i znoszenie napięcia mięśniowego

  – dostosowanie napięcia mięśniowego

  • regulacja statyczna

  – regulacja postawy przy zmianach punktu ciężkości i zatrzymaniu ruchu

  • regulacja dynamiczna

  –  regulacja i sterowanie postawami dynamicznymi 

  Równowaga:

  stabilność w linii środkowej

  – stosunkowo stabilne utrzymanie ciała i linii środkowej

  • stabilność obiektu
  • – umiejętność stosunkowo stabilnego utrzymania obiektu w określonej pozycji
  • stabilność wzroku

  – umiejętność stosunkowo pewnego zatrzymania wzroku na obiekcie

  Koordynacja

  • Równowaga i ruch

  – wzorzec ruchu w celu utrzymania równowagi

  • Bodziec i reakcja

  – wzorzec ruchu jako odpowiedź na bodziec

  • strony

  – wykształcenie i zmiany dominacji jednej ze stron

  • przetwarzanie czasu

  – koordynacja przebiegu za pomocą równoczesności, czasu trwania, tempa

  1 sesja treningowa trwa 45 minut.

 • Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.
  Terapia sensomotoryczna nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.