Trening sensomotoryczny

  • Terapia sensomotoryczna

    W ramach terapii sensomotorycznej prowadzony jest trening równowagi, ćwiczeń regulacji napięcia mięśniowego, stymulacja proprioceptywna,  ćwiczenia koordynacji ciała oraz ćwiczenia z zakresu motoryki małej i dużej.
    Poprawa i zminimalizowanie skutków przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych możliwe jest dzięki: odpowiedniej diagnozie poziomu zintegrowania odruchów wczesnodziecięcych, zaplanowaniu i prowadzeniu terapii sensomotorycznej w gabinecie oraz wykonywaniu ćwiczeń w domu. Służy temu Program treningowy Flexi. Regularny trening prowadzony według wskazówek, może sprawić, że niezintegrowane odruchy osłabną. Trening nie wymaga długiego, wielogodzinnego wysiłku, ale już 10 minut codziennie wystarczy, aby zauważyć pozytywne zmiany.