Diagnoza CAPD Neuroflow

 • Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą  Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

  • Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji
  • Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.
  • Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:
   • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
   • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych

   • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

  Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

  • Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje.
  • Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:
   • wymaganiach technicznych 

   • cenie każdego z  etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)

   • roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych

   • zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

  • Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka