Diagnoza neurologopedyczna

 • Diagnoza neurologopedyczna ma na celu wskazać stopień i złożoność zaburzeń w zakresie nerwów czaszkowych i mięśni twarzowych oraz funkcji językowych. Diagnoza ma wskazać zachowania, które są mocną stroną pacjenta, co jest punktem zaczepienia w procesie terapeutycznym. Przede wszystkim ważne, aby podczas diagnozy pacjent czuł się bezpiecznie. Bardzo wartościowe dla procesu terapii są informacje, wskazujące na sytuację zdrowotną, rodzinną, zawodową, na zainteresowania pacjenta, zdolności, stosunek do obecnego stanu zdrowia. Sama diagnoza polega na sprawdzeniu funkcji

  nerwów czaszkowych,

  mięśni twarzy,

  mięśni wewnętrznych jamy ustnej,

  sprawdzeniu jakości oddychania

  sprawdzeniu zaburzeń językowych: mowy zautomatyzowanej, gnozji słuchowej, fonacji, nazywania, powtarzania, rozumienia mowy, mowy czynnej, czytania, liczenia, pisania.

  Po wykonaniu diagnozy neurologopeda informuje pacjenta/rodzinę o obecnym stanie dotyczącym mowy i komunikacji oraz o zaleceniach