Diagnoza pedagogiczna metoda Warnkego

 • Opis diagnozy metodą Warnkego

  Diagnoza metodą Warnkego obejmuje:

  • Wywiad z rodzicem ( w przypadku dziecka)
  • osiem testów wzrokowych i słuchowych z urządzeniem Brain Audiometr
  • ocenę stopnia koordynacji oko – ręka
  • czytanie głośne, materiał bezsensowny
  • test krótkiego zapamiętywania sylab
  • test współpracy obuocznej
  • określenie strategii głoskowania i literowania
  • obserwację końcową