Diagnoza neuroakustyczna

  • Konsultacja wstępna jest ważnym elementem całego procesu. Dostarcza informacje potrzebne do zaprojektowania i stworzenia indywidualnego Treningu SAS. Celem ewaluacji jest określenie, które umiejętności klient może poprawić oraz w jakim zakresie Trening SAS może mu pomóc zdobyć pożądane umiejętności. 

    Kwestionariusz Profil Klienta (element konsultacji) jest zbiorem pytań, które obejmują różne dziedziny rozwoju i funkcjonowania klienta. Dostarcza specjaliście szczegółowych informacji o możliwościach i potrzebach rozwojowych klienta oraz ma decydujące znaczenie podczas projektowania indywidualnie dopasowanego Treningu SAS. Kwestionariusz Profil Klienta jest wieloaspektowy, dlatego wielu klientów potrzebuje wsparcia i więcej czasu na jego wypełnienie.

    Trening SAS dopasowany indywidualnie dla Twojego klienta jest projektowany na podstawie Kwestionariusza Profil Klienta oraz wszelkich dodatkowych informacji zebranych podczas ewaluacji wstępnej.

    Trening SAS może być poprzedzony wykonaniem standardowych testów, w zależności od uprawnień Specjalisty SAS (logopedzi, psychiatrzy, psycholodzy, pedagodzy). Ewaluacja z użyciem różnych dodatkowych narzędzi może być pomocna w pozyskaniu danych jakościowych, które pozwolą na oszacowanie postępu.

    Konsultacja może odbywać się stacjonarnie lub on-line, po wcześniejszym ustaleniu.