Terapia neurologopedyczna

 • Terapia neurologopedyczna poprzedzona jest konsultacją i postępowaniem diagnostycznym. Właściwie postawiona diagnoza jest ściśle powiązana z procesem terapeutycznym i wyznacza jej kierunek. W zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb pacjenta ustala się przebieg spotkań terapeutycznych, które mają na celu poprawienie zaburzonych funkcji lub/i zniwelowanie deficytów powstałych na skutek zaistniałego incydentu neurologicznego. Do najczęściej wykonywanych działań terapeutycznych należą:

  – stymulacja nerwów czaszkowych

  – stymulacja mięśni twarzy i szyi

  – stymulacja mięśni języka i mięśni wewnątrz jamy ustnej

  – ćwiczenia oddechowe

  – terapia ręki

  – ćwiczenia fonacyjne

  – ćwiczenia mowy czynnej i biernej (ekspresja, rozumienie)

  – ćwiczenia czytania i pisania

  Podczas sesji terapeutycznej ćwiczenia mogą być wykonywane na siedząco lub leżąco. Wykorzystywane są elementy metody PNF ( – proprioceptywne mięśniowo – nerwowe torowanie), czyli pobudzanie nerwowo mięśniowe z tzw. „rękami na pacjencie”; metoda elektrostymulacji, prądami przerywanymi TENS i EMS regulującymi pracę mięśni i nerwów; metoda treningów słuchowych stymulujących ośrodki mowy oraz regulują funkcje słuchowe i wzrokowe oraz poprawa kompetencji językowych w zakresie rozumienia, ekspresji oralnej, czytania i pisania.