Diagnoza sensomotoryczna

 • Czym jest sensomotoryka?

  Koncepcja sensomotoryki wiąże problemy ruchowe, społeczne, emocjonalne dziecka z wczesnymi okresami rozwoju neurofizjologicznego dziecka. Podczas dojrzewania dziecka zachodzi proces integracji odruchów wczesnodziecięcych. Czasami jednak zdarza się tak, że proces nie przebiega prawidłowo i dochodzi do „przetrwania” odruchów, które zamiast pomagać dziecku, przeszkadzają i utrudniają funkcjonowanie.
  Niezintegrowane odruchy wczesnodziecięce oddziałują negatywnie na proces uczenia się i zachowania. W pierwszych tygodniach życia dziecka są one bardzo pomocne, gdyż zapewniają niemowlakowi ochronę, bezpieczeństwo i pomagają w trenowaniu jego ruchów. Później jednak powinny powoli się integrować, bo wciąż aktywne, utrudniają wiele precyzyjnych ruchów, uprawianie sportu, a nawet przeszkadzają przy pisaniu i czytaniu.

  Opis diagnozy funkcji sensomotorycznych

  Podczas diagnozy funkcji sensomotorycznych sprawdzanych jest 10 odruchów wczesnodziecięcych. Diagnoza odruchów wczesnodziecięcych daje nam odpowiedź na pytania:

  • Czy odruchy występują lub są zbyt silne?
  • Czy odruchy występują z różną siłą po dwóch stronach ciała (asymetrycznie)?
  • Czy występuje hamowanie odruchów przez wcześniejsze odruchy przetrwałe?
  • Czy występują powiązane ruchy i pokazują, że występują zaburzenia koordynacji półkul mózgowych?/

  Diagnoza funkcji sensomotorycznych trwa około 1 godz., dziecko w miarę możliwości powinno mieć strój niekrępujący ruchów. Po wykonaniu diagnozy rodzic otrzymuje opinię i zalecenia do pracy z dzieckiem.