Metoda Integracji Międzypółkulowej

  • Ćwiczenia tworzą podstawę dla prawidłowego odbierania i reagowania na bodźce wielozmysłowe kształtujące kompetencje neurofizjologiczne dziecka dla prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych, skutecznych procesów uczenia się i komunikacji. Ćwiczenia spostrzegania zmysłowego są ważnym elementem w terapii, gdyż kształtują doświadczenia własnego ciała w spoczynku, w ruchu, wpływają na poznanie i ocenę swoich zdolności oraz reakcji w kontakcie z otoczeniem, przez co pomagają stworzyć pozytywne nastawienie do własnej osoby. Ćwiczenia terapeutyczne podzielone są na III etapy według stopnia trudności. Pracujemy według programu „Dziecko w równowadze”.