Trening (funkcji podstawowych) metodą Warnkego

 • Trening metodą Warnkego ma na celu trening funkcji podstawowych:

  • Próg kolejności wzrokowej i słuchowej,
  • Słyszenie kierunkowe,
  • Różnicowanie tonów,
  • Synchroniczne wystukiwanie rytmu,
  • Czas reakcji z wyborem,
  • Rozpoznawanie wzorca częstotliwości,
  • Rozpoznawanie wzorca czasowego,

  Pacjent może wykonywać trening domowy za pomocą urządzenia BrainBoy (wypożyczonego od terapeuty wg ustalonej kwoty) lub uczęszczać na zajęcia 2 razy w tygodniu w gabinecie.   

  Wiek pacjenta: od 6 do 99 lat

   

  Wyżej wymienione funkcje wypadają poniżej normy wiekowej u osób mających następujące problemy:

  • mają trudności w różnicowaniu głosek o podobnym brzmieniu, różniących się np. jedną cechą dystynktywną,
  • wykazują zaburzenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów,
  • nie lubią czytać, a przy pierwszych próbach czytania przekręcają wyrazy, pomijają, dopowiadają, zgadują,
  • nie czytają ze zrozumieniem,
  • piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu, mylą litery, opuszczają, dodają, przestawiają,
  • wykazują trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu,
  • piszą z błędami, chociaż znają zasady ortograficzne
  • mają problemy z zapamiętywaniem (także zapamiętywaniem sekwencyjnym): tabliczką mnożenia, nauką wierszy, ciągów słownych itp.,
  • mają problemy z koncentracją uwagi,
  • cechuje je bardzo wolne tempo pracy.