Terapia metodą Warnkego

 • PRZEBIEG TERAPII

  Terapia metodą Warnkego składa się z dwóch etapów.

  • I – w  pierwszym etapie dążymy do redukcji nieprawidłowości w zakresie funkcji podstawowych. Ten etap przebiega dwutorowo – praca z terapeutą (raz w tygodniu) i indywidualne treningi w domu. Etap ten w zależności od problemów pacjenta i motywacji do pracy trwa od 2 do 4 miesięcy.
  • II – do drugiego etapu Pacjent przechodzi w momencie osiągnięcia celów założonych w pierwszym etapie. W terapii dążymy do ich utrwalenia oraz udoskonalenia komunikacji między półkulowej. Praca na tym etapie przebiega wyłącznie na spotkaniach z terapeutą. W przypadku dzieci najczęściej trwa tyle miesięcy ile dziecko ma lat.

  Formy treningu są różne, mogą być następujące:

  • połączenie godzinnej terapii w gabinecie (1 raz w tygodniu)  z pięcioma jednostkami w tygodniu, w domu z urządzeniem BrainBoy
  • wykonywanie tylko treningu domowego z urządzeniem BrainBoy i codzienne zapisywanie wyników w kwestionariuszu z ok.10 minutowych sesji
  • trening godzinny 1 raz w tygodniu na spotkaniach terapeutycznych